Algemene voorwaarden TRM Training

De algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op: 31-10-2021


1. Intake & verzekering


Iedere deelnemer wordt gevraagd of hij of zij medisch verantwoord kan sporten en geen achterliggende ernstige medische klachten heeft wat het sporten kan verergeren. Ook dient iedere deelnemer zelf verzekerd te zijn in verband met een ongeval of letsel.


2. Aansprakelijkheid


TRM Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten met als uitzondering de geen resultaat, geld terug garantie wat bij kop 3 besproken wordt. TRM Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. TRM Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.


3. Niet goed geld terug garantie


Personal training & online coaching wordt altijd via factuur of sepa in rekening gebracht en wij doen dan ook geen contante betalingen.
Op onze personal training van 2 of meer sessies per week, geld een “geen resultaat, geld terug” garantie. De voorwaarden hiervan zijn dat er minimaal 3 maanden voorbij moeten zijn, waarbij er meer dan 80% van de trainingen moeten zijn voltooid en ook 80% van de dagen moeten zijn bijgehouden in onze mobile app “weekmeals” waarin wij jouw voeding kunnen bij houden en plannen en 80% van zijn of haar persoonlijke dagboek bij heeft gehouden. Voldoet de kandidaat aan deze voorwaarden dan krijgt hij/zij ook 80% van het bedrag terug.


4. Kosten


De investering voor personal training & online coaching kunnen variëren in verband met verschillende behoefte van leden zoals meer trainingen, intensievere coaching of lange rij afstand om aan huis te trainen.  


5. Afwezigheid bij trajecten / sepa 


Wanneer u er voor kiest om een traject aan te gaan van 3 of meer maanden gebeurt dan bij ons meestal met sepa automatische incasso. In tijden van heftige ziekte, verhuizingen of vakantie waarbij er geen mogelijkheid is om te trainen, dient deze periode in overleg besproken te worden en vervolgens via de mail bevestigt te worden. Op deze manier krijgt u de dagen van afwezigheid teruggestort op uw rekening, geheel in verhouding met het aantal dagen in de maand en de kosten daarvan. LET OP: bij een gehele maand afwezigheid zetten wij het abonnement op hold en wordt de maand aan het einde ingehaald. Je krijgt dan niet de volledige incasso terug maar wordt het verplaatst. Bij 20 of meer dagen afwezigheid in de maand. wordt maximaal 71,43% terug gestort op basis van 28 dagen in de maand februari. Bij ernstige ziekte zoals een ziekenhuis opname of anders kunt u wel het volledige bedrag terug krijgen. Wij kijken hierbij graag op maat mee.  


6. Afspraken verzetten


Kunt u op een dag niet trainen die wij gepland hadden in de agenda? Dan is het uw verantwoordelijkheid om samen met ons een nieuwe training in te plannen. U kunt in die huidige maand zelf altijd inhalen en in de opvolgende maand kunt u er maximaal 2 inhalen. 
Voorbeeld: U heeft in januari 4x afgezegd (niet door ziekte of vakantie) dan kunt u in februari er maximaal 2 van januari inhalen en in maart kunt u dan geen trainingen van de eerste maand meer inhalen. 


7. No show- en last minute afmelding


Komt u niet opdagen voor een training of meld u zich 1 uur voor de training af? Dan kan deze niet ingehaald worden. Op dat moment is onze trainer al voor u op locatie.


8. No show- en last minute afmelding van de trainer?


Komt onze trainer niet opdagen voor de training? Dat is natuurlijk een no go. In dat geval kunt u de training uiteraard inhalen en krijgt u 1 gratis training extra in die maand als compensatie.


9. Gecertificeerd


TRM training | Jouw perfecte plan, biedt alleen trainingen die gegeven worden vanuit gecertificeerd personeel om onze kwaliteit te waarborgen. Er wordt tot op heden niet met stagiaires gewerkt op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze PT's & Coaching waarborgen.

10.De 6 weken afval challenge & jouw perfect plan.nl


Onze online leeromgeving biedt de mogelijkheid zelfstandig aan de slag te gaan. Indien u een helaas last hebt van ziektes, aandoeningen, blessures of andere medische indicaties dan dient u altijd eerst in overleg te gaan met uw eigen huisarts. Hoewel onze omgeving met uiterste zorg door professionals is ontwikkeld is The Ronin Movement | TRM training | Jouw perfecte plan, niet aansprakelijk voor blessures of andere medische indicaties.  Bent u niet te tevreden over uw aankoop dan heeft wettelijk het recht om binnen 14 dagen na aankoop uw geld terug te krijgen. Na 14 dagen is dit niet meer geldig.